Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aineistokohtaiset merkitsemisohjeet

Edelleen ilmestyvän jatkuvan aineiston  (esim. sarjojen, lehtien, päivittyvien aineistojen ja moniosaisten monografioiden) jakeluajaksi merkitään ensimmäisen osan jakeluaika. Jatkuvan aineiston, joka ei enää ilmesty, jakeluajaksi merkitään sekä ensimmäisen että viimeisen osan jakeluajat.

Jatkuvan aineiston Jatkuvien aineistojen (esim. sarjojen, lehtien, päivittyvien aineistojen ja moniosaisten monografioiden) ensimmäisen ja viimeisen osan julkaisuaika erotetaan toisistaan väliviivalla. 

...