Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kirjastot ja kirjastolaiset osallistuvat monin tavoin E-kirjaston toteuttamiseen. Tähän tulee tietoa työryhmistä ja niiden toiminnasta.

Children Display