Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 •  Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto
 •  Merja Kallio, Vaasan yliopisto
 •  Antti Laurila, Itä-Suomen yliopisto
 •  Pirkko-Liisa Nurminen, Helsingin yliopisto
 •  Tapani Lehtilä, Tampereen yliopisto
 •  Ilkka Nokelainen, LUT-yliopisto
 •  Leena Kammonen-Tanskanen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 •  Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 •  Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 •  Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 •  Tiina Tolonen, Oulun yliopisto
 •  Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut (sihteeri)
 •  Minna Kantanen, Kansalliskirjasto, Yhteentoimivuuspalvelut
 •  Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut (puheenjohtaja)
 •  Veera Mujunen, Kansalliskirjasto, Finna
 •  Satu Niininen, Kansalliskirjasto, Kansallisbibliografiapalvelut
 •  Samu Viita, Kansalliskirjasto, Julkaisemisen palvelut

...