Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Museoilla on aiemmin ollut yhteinen konsortio kokoelmanhallintajärjestelmän tilaajana. Tämä on lopetettu, ja nyt kukin museo on suoraan järjestelmätoimittajan asiakkaana. Muutoksessa on eräisiin asioihin, kuten tietojen synkronointiin (mm. YSO) liittynyt ongelmia, joita nyt ratkotaan. Variaatiota eri museoiden välillä havaittiin paljon, erilaisia määrityksiä on ollut käytössä.
  Keskustelua aiheesta:

 • KAM -kuvailuryhmästä Marja-Liisa totesi, että ryhmään kaivataan tulevaisuudessakin museoiden edustajaa yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Muutoksen vaikutus kuvailun yhtenäisyyteen mietityttää.

 • Fintosta Mikko kertoi, että Finto ja järjestelmäntoimittaja Zcom ovat kokoustaneet hiljattain.  KOKO  -asiasanojen toimintaan liittyviä ongelmia jo saatu ratkottua järjestelmässä ja niiden hoitamista jatketaan. FINTOsta kuultiin myös, että sanastoeditori on vaihtumassa, ensi vuonna käyttöön.  Muutos lienee ulkopuolisille melko huomaamaton.Zcomista kuultiin, että se tarjoaa lähes kaikkiin Euroopan maihin erilaisia kokoelmanhallintajärjestelmää. Asiasanoitusten ja tietorakenteiden yhtenäistäminen on heillä kyllä prioriteettina sekin.

 • Tommi kertoi museoiden kulttuuriympäristötietopuolen kuulumisia. Muinaismuistolain muutos vaikuttaa arkeologisen tiedon lakisäätelyyn. Tietojärjestelmien muutoksiin valmistautuminen mahdollisine järjestelmähankintoineen on ajankohtaista (syynä päivitystarpeet, mm. muinaisjäännösrekisteri). Myös rahoitusta tähän on haettu. Arkeolgisen tiedon yhteneväisyys olisi tärkeää myös kansainvälisellä tasolla.

 • Piia kertoi arkistoryhmästä: arkistoille tehdään yhteinen EAD3 -malli. Sen on tarkoitus olla Finna-yhteensopiva, mikä edesauttaa yhtenäisyyttä.

 • Kansalliskirjastolta: Linkitetyn datan tietomalli etenee. Suunnitelmana on  julkaista se kommentoitavaksi 2024 alussa ja saada käyttöön 2024 lopulla.Ajankohtaisina aiheina myös nimitietopalvelun toimijoiden tietomalli ja Metatietosanaston kehitys. Metatietosanaston kehittämissuunitelma on julkaistu. Sanaston rooli korostuu linkitettyyn dataan siirryttäessä. 

 • Metatietovarannon taustajärjestelmän vaihto puolestaan viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. mikä vaikuttaa käyttöönottoon (tulossa nyt 2027 tai 2028?) Taustaa: avoimen lähdekoodin järjestelmä Folio on vielä kehittymässä olennaisesti ja tulossa tuotantokäyttöön jopa jo 2025. Tämän käänteen johdosta on  otettu uudelleenarviointiin koko valinta,  ensimmäisessä tarkastelussa hylätty  Folio vielä seurantaan.

 • Finnan kuulumisia on tulossa piakkoin tarkemmin (seuraavassa kokouksessa?) Jos nyt haettua rahoitusta saadaan, niin sen avulla toteutettavat muutokset vaikuttavat Finnaan (haut ja aineistosisällöt). Finna täyttää 10 vuotta.

  CSC:n kuulumisina Aleksi kertoi, että PAS-palvelut on julkaissut validointipalvelun. Siellä pääsee testaamaan, sopivatko aineistot pitkäaikaissäilytykseen. Tarkemmin: tiedote aiheesta.