Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hyvä palaute (vaikka vähäinen)Käytiin läpi kooste palautelomakkeiden vastauksista. Hyviä palautteita, mutta määrä vähäinen.


Ajatuksia webinaarista ja sen synnyttämää yleistä keskustelua mm. virastohankkeesta

Poimintoja keskustelusta:

Toiminnan näkyväksi tekemisen kannalta webinaarit ovat tärkeitä. Osanotto oli runsas.
Kokonaisarkkitehtuurista voidaan järjestää webinaari sitten, kun kerrottavaa on.

Tavoitteena  oli saada webinaariin rahoittajan edustajia mukaan, mikä nyt ei toteutunut. Kokonaisarkkitehtuurihankkeeseen kohdistuu erilaisia toiveita, mutta muutakin . Keskustelussa todettiin, että hankkeen lisäksi myös muuta kuitenkin tarvitaan.
Tehostamisohjelmasta
Valtion tehostamisohjelmasta ja virastohankkeesta:
suunnitelma näyttää vähentävän kulttuuriperintöalan resursseja. Tämäkin lisää yhteisen arkkitehtuurin tarvetta. Yhteiset prioriteetit ja teemat nyt tärkeitä. Fokus ei hankkeessa välttämättä olisikaan kovin tekninen arkkitehtuurikuvaus, vaan kokonaisuus ja ymmärrys yhdessä määirtelty kokonaisymmärrys siitä, mitkä tärkeimmät tehtävämme ovat. Kokonaisarkkitehtuurityö toki toimii myös tässä apuna. Nyt voi olla hyvä aika vaikuttaa, ajankohtaisiin keskusteluihin tärkeää osallistua.
Virastohankkeeseen liittyvä uusi työryhmä ryhtyy kuvaamaan sivistyshallinnon digitalisaation edistämistä, mahd. mahdollisesti myös järjestelmähankinnat ym. muutokset ovat samalla ajankohtaisia.  Nyt tehostamisohjelman ja muun KAM-sektorin organisaatiota muuttavan suunnittelun aikana on ajankohtaisiin keskusteluihin tärkeää osallistua

Virastohanke vaikuttaa yhteistyöhön (. Kansallisgalleria ja KK jäävät on nyt rajattu hankkeen ulkopuolelle), KK:n kannalta tärkeää on entistä tiiviimpi vuoropuhelu ja yhteistyö nyt kun monet muut menevät virastoon.

Rahoitusten pienuus ja hajanaisuus:  miten päästään keskittymään olennaisiin? Tämä ryhmäkin voisi miettiä esim. työpajamallisesti sitä, miten koordinaatiota vielä parannettaisiin.

Ketkä organisaatioissa toisaalta ovat niitä, jotka päättävät prioriteeteista…eivät niinkään ole mukana tässä ryhmässä? Pitäisi pystyä vaikuttamaan hakemusten valmistelijoihin ja hakijoihin.