Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

    • Lisätään esimerkkejä Musiikin RDA-sovellusohjeeseen myös 300-kentän ohjeistuksen yhteyteen.
  • Nelikätisen pianoteoksen nuotinnos, jossa osuudet ovat rinnakkain, on muodoltaan partituuri.
  • RDA:n mukaan "yksittäisen arkin käsittävän aineiston laajuus merkitään ilmauksella 1 arkki. Jos taitettu arkki on tarkoitettu luettavaksi sivuina, merkitään laajuus ilmauksella 1 arkki taitettuna". Metatietosanastossa taitetun lehden määritelmä on seuraava: "Laajuuden yksikkö joka koostuu arkista, jota on tarkoitus lukea sivuiksi taiteltuna". Taitettu arkki, arkki taitettuna ja taitettu lehti tarkoittavat siis samaa asiaa. Kysymyksessä mainittua aineistoa ei ole tarkoitettu luettavaksi sivuiksi taiteltuna, joten se ei ole määritelmän mukaisesti taitettu arkki/lehti. Laajuuden osayksikkö on siten arkki ja laajuus kokonaisuuessaan "1 soolonuotti (1 arkki)". 500-kenttään kannattaa tehdä huomautus arkin tarkemmista piirteistä.

...

3. Seuraavat kokoukset

Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäynti 21.11.2023 klo 13–14 etäyhteydellä

...