Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto
 • Merja Kallio, Vaasan yliopisto
 • Antti Laurila, Itä-Suomen yliopisto
 • Pirkko-Liisa Nurminen, Helsingin yliopisto
 • Tapani Lehtilä, Tampereen yliopisto
 • Ilkka Nokelainen, LUT-yliopisto
 • Leena Kammonen-Tanskanen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Minna Marjamaa,Laurea-ammattikouluammattikorkeakoulu
 • Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 • Tiina Tolonen, Oulun yliopisto

...