Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aiemmin kansalliskokoelmaan kuuluvista lisäpainoksista on tehty erillinen 500-kentän lisähuomautus, jossa FENNI KEEP. Tulevaisuudessa Jatkossa (tarkka aikataulu avoin) Fennican kuvailijat tekevät kansalliskokoelmaan kuuluvista lisäpainoksista erillisen huomautuksen kenttään 594.

Kysymme Melindasta, jos tulevaisuudessa voi tehdä korjausajonMelindan ylläpito voi toteuttaa ajon, jossa fennikeepatut lisäpainoshuomautukset kopioidaan muokattuina kentästä 500 kenttään 594. Fennican lisäpainoshuomautus jäisi tietueen 500-kenttään ilman FENNI KEEP merkintöä. 500-kentän lisäpainosmerkintöjä tulisi olla vain yksi per tietue. Lisäpainoshuomautuksia voi yhdistää.

Aikataulu muokkaukselle on toistaiseksi avoin. Lähitulevaisuudessa kuitenkin., se on toteutettavissa n. viikossa

594-kentän näkyvyyttä Finnassa toivottaisiin paremmaksi.
(TÄMÄ EI KUULU VARSINAISESTI TÄHÄN, VOI POISTAA: Kenttään 594 tehdään myös esim. ENNAKKOTIETO merkintä, joka jää monilta huomaamatta. Kansalliskirjastoon tulee paljon korjauspyyntöjä näistä tietueista sekä yksityishenkilöiltä että muilta kirjastoilta)

Mahdollinen muokkausajoMuokkausajon suunnitelma

Nyt
500 ## $a Lisäpainokset: 3. painos, 2017. - 6. painos, 2020.
500 ## $a Lisäpainokset: 6. painos 2020. ‡9 FENNI<KEEP>

...