Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleVASTAUS
Xxx


Petra:

Keskustelin SISKU:ssa mukana olevan kollegani kanssa, ja hänen mukaansa 385-kenttien järjestys on makuasia, eikä niille ole määritelty järjestystä. 385-kenttien kohderyhmien termien kohdalla tulisi olla erityisen varovainen ja käyttää spesifejä termejä.

Selkokirjan kuvailussa kiinteämittaisissa kentissä kohderyhmäksi merkitään ensisijaisesti f - erityisryhmät. Eli lastenaineistoon kuuluva selkokirja saa kohderyhmäkoodin f (erityisryhmät), eikä koodia j (lapset ja nuoret). "Selkokirjakoodi voittaa aina muut kohderyhmäkoodit." (Fennican sisällönkuvailuohje)

Myös 655-kentissä ensisijainen SLM-termi on selkokirjat ja vasta sen jälkeen merkitään mahdollinen kohderyhmää ilmaiseva termi kuten lastenkirjallisuus.

11) Kysymys: Tapaus Ryöstetty Rasmus eli 240-kentän s-alakenttä ei ole ohjeistuksessa, Sinin sähköposti 14.11

...