Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Riitta:
eli siellä Kotoistuksen saitlla ei riittävän selkeästi kerrota, että koodit ovat CLDR-koodeja. Kyllä sen tiedon pitäisi siellä olla, mutta tarkistan ja koetan laittaa vielä selkeämmin. Tämä korjaantuu helposti. Mutta Marc21-standardin julkaisemisesta, sen kanssa olisin hyvin hyvin varovainen, vähintään sitten Kumeasta pitäisi taata kuvailun asiantuntijan pitävän huolta siitä puolesta, ja se taas saattaisi hajottaa Kumean voimavaroja. En tiedä – jutelkaa siellä Kumeassa!

4.13 Osan ja kokonaisuuden merkitseminen - mitä merkitään mihinkin kuvailuun?

/Ville

Voimmeko vielä keskustella näistä osa-kokonaisuus ISBN-tunnisteiden merkinnästä seuraavassa Kumean kokouksessa?

Eli nykyinen ohjeistus menee jotakuinkin näin, kun kuvaillaan osaa 1:

020 ## ‡a 978-951-37-7975-7 ‡q 1. osa
020 ## ‡a 978-951-37-7977-1 ‡q kokonaisuus

Osan 2 kuvailuun tulee vastaavasti

020 ## ‡a 978-951-37-7976-4 ‡q 2. osa
020 ## ‡a 978-951-37-7977-1 ‡q kokonaisuus

=> seuraus: kirjastojärjestelmät varoittavat kokonaisuuden ISBN-tunnuksen takia tupluudesta.

Sitten on vielä se mahdollisuus, että jokin kirjasto/kirjastot ovatkin valinneet kokonaisuuden kuivailun:

020 ## ‡a 978-951-37-7977-1 ‡q kokonaisuus
(muuten, merkittäisiinkö kokonaisuuden kuvailussa osien ISBN-tunnukset?)

mikä aiheuttaa taas lisää turhia tuplavaroituksia.

Eli: voitaisiinko harkita sitä, että jos käytetään analyyttistä kuvailutapaa, niin kokonaisuuden ISBN-tunnus merkitäisiin kuvailuun virheellisenä? Näin kokonaisuuden ISBN-tunnus olisi kuitenkin haulla löydettävissä, vaikka se ei sovikaan valittuun kuvailutapaan...

020 ## ‡a 978-951-37-7975-7 ‡q 1. osa
020 ## ‡z 978-951-37-7977-1 ‡q kokonaisuus

5. Kirjastojärjestelmät

Aleph

...