Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • alkuperäinen standardin laatinut työryhmä päävastuulliseksi tekijäksi?
  • mikä on SFS:n suhde kansainväliseen tahoon? jos on samaa organisaatiota/yhteisöä, julkaiseminen tapahtuu saman yhteisön piirissä
  • Anne-Mari etsii esimerkin Standardiesimerkki.docx

7) Kysymys: 710-kenttä, Annen sähköposti 2.11

...