Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tiedon merkitseminen

Tieto jäljennetään samasta mistä tahansa tiedonlähteestä kuin päänimeke.