Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kenttää 347 ei tarvitse merkitä.

Lisätään ohje verkkoaineiston kuvailuohjeeseen ja sovellusohjeeseen kentän 020 kohdalle.  (warning)

4) Kysymys: Osan numerointitietojen merkitseminen, päänimekkeen valinta 

...