Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Selässä:
The last barbarians: Vol 1

==>

nimiösivu
Aineiston alussa oleva sivu, jossa on päänimeke ja usein, mutta ei välttämättä, vastuullisuustiedot sekä julkaisuun liittyvää tietoa. Jos nämä tiedot jakautuvat vastakkaisille sivuille tai seuraavilen lehtien sivuille (toistettuina tai ilman), katsotaan että nämä sivut yhdessä muodostavat nimiösivun.

päänimeke
Manifestaation pääasiallinen nimi eli nimeke, jota yleensä käytetään viitattaessa manifestaatioon

2.1.3 Analyyttinen kuvailu
2.1.3.2 Yksittäinen osa
Muun kuin päivittyvän aineiston (katso 2.1.3.4) yksittäistä osaa (esim. lehden artikkeli, moniosaisen historiateoksen yksi osa, ammattilehden erikseen nimetty numero) kuvailtaessa valitaan tiedonlähteeksi kyseessä olevan osan identifioiva tiedonlähde.

2.2.2.2 Yhdestä tai useammasta sivusta, lehdestä, arkista tai kortista (tai niiden kuvista) koostuvat manifestaatiot
Jos manifestaatio koostuu:
yhdestä tai useammasta sivusta, lehdestä, arkista tai kortista (esim. kirja, aikakauslehden numero, juliste, sarja karttalehtiä, sarja kysymyskortteja)
tai
yhden tai useamman sivun, lehden, arkin tai kortin kuvasta tai kuvista (esim. musiikkipartituurin tai kartta-arkkisarjan mikromuotoinen jäljennös, tekstin PDF-tiedosto, JPEG-kuva valokuvasta)
silloin:
käytetään nimiösivua, nimiölehteä tai nimiökorttia (tai näiden kuvia) ensisijaisena tiedonlähteenä.

Jos manifestaatiosta puuttuu nimiösivu, nimiölehti tai nimiökortti (tai kuva tästä), valitaan ensisijaiseksi tiedonlähteeksi nimekkeen sisältävä lähde seuraavassa järjestyksessä:
a) kannet tai irtopäällys (tai kuva kansista tai irtopäällyksestä)
b) seliteteksti (tai kuva selitetekstistä)
c) toimitustietolaatikko (tai kuva toimitustietolaatikosta)
d) kolofoni (tai kuva kolofonista).

Jos yllä mainituissa lähteissä ei esiinny nimekettä, käytetään ensisijaisena tiedonlähteenä jotain muuta manifestaatioon sisältyvää lähdettä, jossa nimeke esiintyy. Etusijalla ovat lähteet, joissa tieto on muodollisesti esitettynä.

Jos manifestaatio ei sisällä kolofonia, kantta tai selitetekstiä (tai kuvaa niistä), käytetään ensisijaisena tiedonlähteenä jotain muuta aineiston osaa. Etusijalla ovat lähteet, joissa tieto on muodollisesti esitettynä.

Jos ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään muuta kuin nimiösivua, nimiölehteä tai nimiökorttia (tai kuvaa niistä), tehdään huomautus ensisijaisen nimekkeen lähteestä (katso 2.17.2.3).


The Last Barbarians Vol. 1 
https://a.co/d/6VflR2V

"Read sample"

  • Nimiösivulla: "The last barbarians", mikä ei riitä identifioimaan manifestaatiota
  • Nimiösivun kääntöpuolella: The last barbarians. Volume 1

Image Added

==>
245 X4 $a The last barbarian. $n Volume 1 / ...
588 ## $a Nimeke toimitustiedoista.


Esimerkki 2:
Williamson, Joshua: Dark ride (9781534399211)

...