Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Keskusteltiin Kirjastoverkkopäivien (25.-26.10.2023) ohjelmasta. Työpaja kustantajametadatasta nosti tarpeen tarkastella ennakkotietoja ja niiden laatua yhdessä kustantajien kanssa. Asia otetaan työn alle ensi vuoden puolella.


(warning) Lisätäänkö pöytäkirjaan keskustelu Kumean päätöksestä:  Teos Marc 21:ssä -hankkeen työryhmän suositus: ekspression kieltä edeltävän välimerkin vaihtaminen pilkusta pisteeksi

Laitoin kokouksen jälkeen sovitun mukaisesti ryhmille tiedoksi päätöksemme. Muusa on julkaissut 7.11. pöytäkirjassaan kannatuksensa. Pitäisiköhän meidänkin tämä avata tiedotuksena pöytäkirjassa?

3. Kirjastojen kysymyksiä

...