Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tässä tapauksessa kenenkään tekijöistä ei voi katsoa olevan kokonaisuudesta päävastuussavastuussa koko pelistä. Kyseessä on siis kooste, joten pääkirjaus tehdään nimekkeestä. ”Rulebook designer” on suunnitellut säännöt, jotka ovat käytössä myös muissa peleissä. ”Adventure designer” on suunnitellut juuri tässä pelissä tapahtuvan seikkailun. Pöytäroolipeleissä sekä säännöt että seikkailu ovat kokonaisuuden kannalta välttämättömiä, mutta tässä tapauksessa itsenäisesti luotuja.

...