Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Alustukset teemoihin
  Teemat:
  • Teostason kuvailu ja tuotanto jatkossa / Katri Riiheläinen ja Marja-Liisa Seppälä
   • Alla ryhmissä käsitellyt kysymykset ja niihin liittyvää keskustelua:
    • Miten teoksen kuvailua voidaan edistää jo nyt?
     • Kuvailusääntöjen mukaan muodostetun teosviittauksen voisi tallentaa jokaiseen MARC 21:n bibliografiseen tietueeseen (ainakin tästä eteenpäin)
     • Teoksen kuvailuun liittyvää ohjeistusta ja koulutusta voisi lisätä
    • Mitä hyviä ja huonoja puolia teoksen kuvailuun liittyy?
     • Teos helpottaa aineiston tunnistamista, yhtenäistää kuvailutietoa ja tuo esiin teoksen välisiä (intertekstiaalia) viittauksia
     • Teosten automaattinen tuottaminen tietokannoista olevista metatiedoista tuottaa väärin yhdistyviä kuvailuja
    • Miten näet teoksen kuvailun osana kuvailukokonaisuutta jatkossa?
     • Teostietojen kansainvälinen vaihtaminen toivottavaa, mutta epävarmaa
     • Luonteva bibliografinen jatkumo: edellyttää teoskuvailun osaamista
     • Helpottaa kuvailua jatkossa, alkupanostuksen jälkeen
     • Keskeinen kuvailun osa-alue tiedonhaun näkökulmasta
  • MARCista BIBFRAMEen / Minna Kantanen ja Matias Frosterus
  • Miten saadaan ihmiset kiinnostumaan kuvailutyöstä? / Anneli Renfors ja Eeva Klinga-Hyöty

...