Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Taulukko 2: Muut termit/fraasit eri MARC 21 -kentissä

PäiväysPoistettava fraasi ja mahdollinen MARC 21 -kenttäPoiston/korjauksen tilaMahdollinen korvaava merkintäHuomautus
MetatietosanastoAlephin sisältövaihtoehdotMelindaSovellusohje
2024-06
 
Kuvailutiedot kannesta (588)(tick)


Nimeke kannesta (588)