Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Johanna Vesterinen, pj
Eevaliisa Colb
Esa-Pekka Keskitalo
Jussi Kärki
Kirsi Laasasenaho
Hanna Martikainen
Kaisa Hypén
Sirpa Janhonen
Erkki Tolonen
Ari Ahlqvist

...

Muistio

1 Edellisen kokouksen muistio

Ohjausryhmän edellinen kokous oli 15.9.2023. Muistion hyväksyminen Muistio hyväksyttiin.

2 Projektin tilannekatsaus ja projektiryhmän asiat ohjausryhmään

...

Projektiryhmä näkee kaksi vaihtoehtoa

1 Todetaan, että ReShare ei täytä hankkeen tavoitteita riittävästi, ja se hylätään. Jäädään odottamaan ISO ILL 18626 -standardin toteutusta Kohaan.

Tässä merkittävin tekijä on kriittinen kysymys 1 - niteen tilatiedot eivät välity järjestelmien välillä. Tämän vuoksi ReSharessa tällaisenaan jää toteutumatta yksi Airut-hankkeen keskeisistä tavoitteista. Lisäksi ReShare olisi keskitetty lisäjärjestelmä olemassa olevien kirjastojärjestelmien rinnalla. Jonkun tahon olisi hankittava sille palvelinalusta ja huolehdittava järjestelmän ylläpidosta.

Valinnassa ongelmaksi jää ISO 18626 -toteutuksen odotusajan epämääräinen pituus.

TAI

2 Todetaan, että ReShare tällaisenaankin on hyödyksi, ja halutaan ottaa se käyttöön ReSharen ominaisuuksien kehittymistä/Kohan ISO ILL 18626 -standardin tukea odotellessa

ReShare tarjoaa puutteistaan huolimatta kuitenkin mahdollisuuden asiakastoimiseen tilaamiseen suoraan Varastokirjaston järjestelmään, ja siinä on myös kirjanpito tilatulle aineistolle, ja asiakkaat voisivat nähdä Varastokirjaston lainat verkkokirjastossa kuten muutkin lainat.

Ongelmaksi jää mahdollisesti tilapäiseksi osoittautuvan ratkaisun kustannukset: avoimen lähdekoodin järjestelmä ei sinänsä maksa mitään, mutta sen pystyttäminen vaatii työtä. Lisäksi tarvitaan palvelinalusta ja keskitetty ylläpito alustalle ja järjestelmälle.

Projektiryhmän esitys

Punnittuaan yllä olevien vaihtoehtojen hyöty- ja haittapuolia projektiryhmä suosittelee vaihtoehtoa 1:  ReShare:n hylkäämistä ja ISO ILL 18626 -kaukopalvelustandardin tuen Kohaan kehittämisen odottamista. Suositukseen vaikuttaa myös Kohan ISO ILL 18626 -tuen kehittämishankkeen aktivoituminen.

Keskustelu ja ohjausryhmän päätös projektiryhmän esitykseen:

Projektiryhmää kiitettiin perusteellisesta paneutumisesta selvitystyöhön sekä eri vaihtoehtojen testaamisesta. Ohjausryhmä kannatti projektiryhmän esitystä yksimielisesti.

3 Muut asiat

...

Johanna kiitti sekä projektiryhmää että ohjausryhmää Airut-hankkeelle tehdystä työstä. Todettiin, ettei ohjausryhmä kokoonnu enää, hanke on näin ollen saatu päätökseen. Seurataan kuitenkin Kohan ISO ILL 18626 -standardin kehitystyötä. Kun standardin kehitystyössä edistytty, Esa-Pekka kutsuu ohjausryhmän koolle.