Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Esim. haku-ikonin lisäys sivupohjaan.

Code Block
languagephp
<?=$this->icon('search') ?>

...

Käytössä olevat ikonit määritellään näkymän theme.config.php-tiedostossa. Voit määrittää poikkeavia määrityksiä näkymän custom-teemaan, mikäli haluat korvata näkymässä ikonin toisella ikonilla tai lisätä ikonin, jota ei ole määritelty finna2-teemassa.

Esimerkkinä theme.config.php, jossa on vaihdettu ja lisätty yksi ikoni, ja lisäksi on toinen hakuikoni aliaksena toiselle:

Code Block
languagephp
<?php
return [
  'extends' => 'finna2',
  'css' => [
    'custom.css',
    'settings.css',
  ],
  'js' => [
    'custom.js',
  ],
  'icons' => [
    'aliases' => [
      // Uusi ikoni nimellä "logo":
      'logo' => 'FinnaIcons:finna',
      // Haun ikoni vaihdettu toiseen:
      'search' => 'FinnaIcons:right',
      // Toinen alias samalle hakuikonille (mahdollistaa eriyttämisen myöhemmin):
      'article-search' => 'Alias:search',
    ],
    ],
];


Ikonin korvaaminen toisella ikonilla

...