Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Virhe muotoilussa

...

Poistoja tehtiin jonkin verran. Tietokoneohjelma SURFACE poistui, minkä lisäksi käsitteet leningit ja laserlaitteet poistuivat erilaisten yhdistämispäätösten seurauksena. Käsitteet soija ja soijapavut päätettiin poistaa, sillä niiden suhde ja käyttö olivat monimutkaisia mitä tuli käsitteisiin peltosoijapapu, soijapapu ja vihannesvalmiste soija. Pitkällisen arvioinnin jälkeen poisto ja erilaisten ohjaustermien täsmennys katsottiin parhaaksi ratkaisuksi. Kasvit puhututtivat muutoinkin, ja hedelmien kohdalla havaittiin laajaa vaihtelevuutta. Tämä paljastui käsitettä luumu tarkasteltaessa, jolle ehdotettiin ohjaustermiä luumupuu. Tietyt hedelmät ovat ontologiassa hedelminä sekä puina, mutta valtaosa vain hedelminä. Esimerkiksi käsitteen appelsiinipuu puute on perusteltavissa sillä, ettei puuta ole perinteisesti kasvatettu Suomessa, jolloin esimerkiksi tämän kasvin hoitoon ei ole tarvinnut keskittyä suomalaisissa julkaisuissakaan. Päätöksissä painavat toisaalta halu ontologian parantamiseen, mutta myös tarve pragmaattisiin päätöksiin, jotka eivät aiheuta kohtuutonta kuormitusta missään osassa kuvailujärjestelmäämme.

...