Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tässä asiakaswikissä on erityisesti kirjastoille ja muille yhteistyökumppaneille tarkoitettua tietoa ja viestintää - teknisiä ohjeita, organisoitumiseen liittyvää tietoa yms.

E-kirjastoa on valmisteltu valmisteltiin Helsingin kaupunginkirjaston hallinnoimassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa E-kirjastohankkeessa. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä: E-kirjastohanke Kirjastot.fi-sivuilla. E-kirjasto siirtyi osaksi Kansalliskirjastoa 1.1.2024. 

...