Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Aika klo 13.00 - 14.30

Paikka Ryhmän Zoom-huone, linkki kokouskutsussa

Osallistujat


*Hannu-Pekka Polttila, Museovirasto (PJ)
*Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
*Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
*Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto
*Juho Karuaho, Museovirasto
*Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
*Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
*Jari Vihtari, Kotus (n. klo 13.20 alkaen)
*Aleksi Salo, CSC
*Tommi Hyvönen, Museovirasto

*Lauri Saarikoski, Yle
Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto

Poissa

Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
Katja Moilanen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Miia Herrala, Kansallisarkisto
Minna-Liisa Mäkiranta, Kansallisarkisto
Mikko Kuutti, KAVI
Jari Kettunen, Museovirasto
Kerttuli Hoppa, Museovirasto
Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Heikki Helin, CSC


Käsitellyt asiat

1. Ryhmän kokoonpano: uudet ja ryhmästä poistuneet jäsenet. Juha Hakala on siirtynyt eläkkeelle ja Kansalliskirjastosta nimetään hänelle myöhemmin seuraaja tähän ryhmään. Sampsa Heinonen ilmoittanut jäävänsä pois ryhmästä ja ilmoittelevansa, kun Museoliiton mahdollinen uusi edustaja on selvillä. 

2. Kuulumisia,  Uutisia tietojärjestelmien saralta. (Hannu-Pekka esitteli museoiden ajankohtaisia ja kierros muiden kuulumisista). Muistiinpanoja alasivulla.


3. Toimimme yhteen -webinaarin jälkitunnelmat, palautteiden läpikäynti. Muistiinpanoja alasivulla

4. Kuulumisia Kirjastoverkkopäiviltä. Päivät onnistuivat hyvin ja esitykset tulevat katsottaviksi Kansalliskirjaston Youtube -kanavalle. Hybridimuodossa järjestetyt päivät ovat kaikille avoimet, vaikka keskiössä ovatkin kirjastoasiat. 682 ilmoittautuneen joukossa olikin ilahduttavasti myös joitakin museo- ja arkistoalojen ihmisiä.

5. Mahdolliset muut asiat: Tekoälykahvit, kaikki tervetulleita mukaan!

6. Seuraava kokous 5.12. 13-14.30. Mahdollisesti uutta tilannetietoa hankkeesta. Työpajatyyppistä työskentelyä: mietitään ryhmän kesken yhteistyön kehittämistä ja yhteisiä priorisointeja.