Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Annif on pitkään ollut ladattavissa myös Docker-kuvana quay.io-tietovarastosta. Tästä lähtien uusimman Annif-julkaisun Docker-kuva koostetaan ajoittain uudelleen, jotta kuvaan saadaan mukaan uusimmattietoturvapäivitykset. Uudelleenkoostamisessa ei tule muutoksia Annifiin itseensä.Versiotunnisteita (`<pääversio>.<alaversio>[.<korjausversio>]`) voidaan käyttää viittaamaan viimeisimpään ko. version kuvaan. Jotta voidaan viitata tarkemmin tiettyyn kuvaan, kuvien tunnisteet sisältävät koontipäivämäärän jälkiliitteenä: `(`<pääversio>.<alaversio>.<korjausversio>-<VVVVKKPP>`. 

...