Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metatietosanastosta on sen

...

yhdeksänvuotisen historian aikana kehittynyt erittäin tärkeä osa nykykuvailua. Sanasto standardisoi kuvailussa käytettäviä termejä ja fraaseja ja näin varmistaa, että kuvailut ovat yhdenmukaisia ja auttavat tiedonhakijaa löytämään tarvitsemansa aineistot. Metatietosanasto toimii linkitetyn datan periaatteiden mukaisesti ja antaa toiminnalliset tunnisteet kuvailun käsitteille.

Kansalliskirjaston Linkitetty kirjastodata -projekti valmistelee suomalaisen kirjastokentän siirtymää linkitettyyn dataan bibliografisen kuvailun osalta. Metatietosanasto on yksi tärkeimmistä komponenteista tässä siirtymässä ja se tuleekin kehittymään merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Metatietosanaston kehittämissuunnitelma kuvaa Metatietosanaston rakenteen ja tarkoituksen sekä sen, miten sanastoa tuotetaan ja miten sitä aiotaan tulevian vuosina kehittää. Suunnitelma on luotu yhteistyössä kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Kehittämissuunnitelman pääset lukemaan tästä linkistä: https://www.kiwi.fi/x/R4DVF