Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Huom! Tietue 015282501 on kuvailtu vuonna 2019, tietueen 100, 240 ja 700 -kenttiä on muokattu vuonna 2020 Kitin toimesta. Tuolloin mahdollisesti muutettu Canth päätekijäksi? (Ei, siinä on ollut ensimmäisestä Fennica/BTJ kuvailusta 2019 alkaen ollut Canth päätekijänä, ja Ahola oheistekstin kirjoittaja, toimittaja rooleilla. //Minttu) 

 • "Mitä Minna Canth todella sanoi?" (Melinda id 015282501)
  • 100-kentässä Canth ja 240-kentässä Teokset. Valikoima.
 • "Mitä Eeva Joenpelto todella sanoi?" (Melinda id 017571301)
  • 100-kentässä Ahola ja 500-kentässä huomautus, että teos sisältää otteita Eeva Joenpellon tuotannosta
 • "Mitä Helvi Hämäläinen todella sanoi?" (Melinda id 018703545)
  • Ennakkotietue Melindassa

...