Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

→ palataan asiaan 2024, esim. kentän 347 sisältö (osakentät a ja b) pitäisi laittaa eri kenttiin, jotta osakenttää 0 voisi käyttää

4.2 Kirjavälityksen kuvaus- ja kansikuvalinkit tietueiden 856-kentässä

Keskusteltiin kuvaus- ja kansikuvalinkkien tarpeellisuudesta Melindassa. Esim.:

...