Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sovellusohjeessa ohjeistetaan kentän 509 kohdalla käyttämään opinnäyteterminä (osakenttä |a) Metatietosanastossa (https://finto.fi/mts/fi/page/m91) listattuja termejä. Valikoimassa on termejä, joita en muista KUMEAssa 509 kenttään tallennettavaksi hyväksytyn kuten proseminaarityö, laudaturseminaarityö ja seminaarityö.  Aiemmin ohjeissamme  - olen muistavinani - on esim. proseminaarityöstä erikseen mainittu, että se ei ole opinnäyte ja se tallennetaan kenttään 500. Voidaanko siis sovellusohjeessa yksiselitteisesti 509 kentän kohdalla viitata mainittuun Metatietosanaston kohtaan? (A-MS)


7.5 Ehdotus Metatietosanastoon : Kuvailun perusta:

(A-MS)

8. Uusi RDA

9. Kirjastojen kysymyksiä

...