Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • KAM-aineistotyyppilistauksen 1. hierarkiataso on tarkoitus olla RDA:n sisältötyyppiä vastaava kompromissi. 2. hierarkiatason termit ovat vain esimerkkejä aineistotyypeistä, jotka nähdään 1. hierarkiatason tyyppeihin kuuluvaksi. Aineistotyyppilista on siis aineiston tyypittelyä, ei muodon ilmausta, kuten SLM:n sanaston termit
  • ammatit ovat Metatietosanastossa sen vuoksi, että sanaston elementtikohtainen rakenne helpottaa termien hyödyntämistä kuvailijoiden käyttöliittymissä. YSOssa asiat ovat hajallaan eri ontologiahaaroissa, YSO on käsitteiden yleishahmotus ja käsitteitä voi hyödyntää missä tahansa kuvailun kohdassa. Metatietosanasto ilmaisee tiettyyn elementtiin hyväksyttävät termit eli on rajaava luonteelta (kuten on myös RDA).

(warning) Kehittämissuunnitelma on julkaistu Metatietosanaston kehittämissuunnitelma

7.3 Viimeisin katsottu numero

...