Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen

Klo 08:55 - 9.00

Saapuminen ja etäyhteyksien testaus

Klo 9.00 - 9:45

Uusia ominaisuuksia ja demoja

  • Palveluhaku
  • Katso myös -komponentti
  • Mobiilikäytettävyys
  • Blenderin kehitys ja tarkennettu haku
  • muuta uutta

Tauko 15 min

Klo 10:00 - 11.45

Katsaus kehitykseen

Työn alla, tulossa ja harkinnassa
 • Vastuullisuus
 • Musiikkiaineistojen haun kehitys
 • Aineistopaketin tilannekatsaus
 • Vanhojen käyttötilastojen poistaminen, Mentimeter-kysely
 • Ajankohtaiset tapahtumat
 • Kommenttien ja arvosteluiden moderointiperiaatteet
 • Tutkimusdatan rooli Finnassa, Mentimeter-kysely
Priorisointiperiaatteet ja kehittämisehdotukset
 • Mitä otetaan huomioon Finnan kehityksessä
 • Kehitysehodotuksen lähettäminen Finnalle

Tauko 15 min

Klo 11:00 - 12:00

Finnan visio 2025-2028

...