Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Johanna Vesterinen, pj
Eevaliisa Colb
Esa-Pekka Keskitalo
Jussi Kärki
Kirsi Laasasenaho
Hanna Martikainen
Kaisa Hypén
Sirpa Janhonen
Erkki Tolonen
Ari Ahlqvist

...

Muistio

1  Edellisen kokouksen muistio

...

Projektiryhmä on miettinyt kiertoteiksi Varastokirjaston järjestelmään pitkiä laina-aikoja, automaattista uusintaa tai virkailijatoimista uusimista Varastokirjaston järjestelmässä. Pitkät laina-ajat ovat kuitenkin jäykkiä, ja saadun tiedon mukaan Varastokirjaston johtokunnan mielestä eivät sovi toimintaperiaatteeseen. Muut ratkaisut vaatisivat ylimääräistä virkailijatyötä, mikä ei ole hankkeen tavoite.

2 Tilauksen viestit Almassa

Aiemmin on edistystä tapahtunut, mutta edelleenkään kaikki viestit eivät välity, eikä tilaaminen tarkoitetulla tavalla kaikilta osin suju

...