Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on nyt mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

...

 • Lisätään Musiikin MARC 21 -sovellusohjeeseen ohje teosauktoriteettikannan tunnisteista ja täydennetään esimerkkejä $0-osakentillä.
 • 2.2. Osakohteiden 773-kentän uusi ohjeistus

  Kumea on päivittänyt suositusta 773-kentän osakenttien käytöstä. Lisätietoja Kumean kokouksen 8.3.2023 pöytäkirjasta.

  ...

 • Kumean suositus ei aiheuta tässä vaiheessa tarvetta 773-kentän ohjeistuksen muutoksiin Musiikin RDA-sovellusohjeessa.
 • 3. RDA-asiat

  Lähteet-osion tekstit

  Uuden RDA Toolkitin käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden yhteyteen laadittavien musiikkiaineistoa koskevien ohjeiden luonnokset on saatu käytyä kertaalleen läpi. Tämän jälkeen luonnoksiin on lisätty tarkennuksia termin Valikoima lisäämisestä epätäydellisen koosteen ensisijaiseen nimekkeeseen ja auktorisoituun hakutietoon. Puhtaaksikirjoitetut luonnokset sijaitsevat RDA-linjaus- ja -esimerkkiehdotusten sivulla. Tarkennettavaa on vielä musiikkiteoksen auktorisoidun hakutiedon ohjeessa koskien taidemusiikin koosteäänitteiden hakutietojen muodostamista. Muusan kokouksessa 7. helmikuuta 2023 tästä ei päästy edelleenkään täydelliseen yksimielisyyteen.

  ...

 • Tarkennettujen ohjeiden tämänhetkisiä versioita aletaan viedä RDA Toolkitin tuleviin päivityksiin.
 • Muutosehdotus musiikkiteoksen ensisijaisen nimekkeen ohjeeseen

  Ohjeessa on nyt seuraavanlainen kohta:

  Yksittäiselle musiikkiteokselle merkitään nimeke, josta jätetään pois seuraavat tiedot:

      merkintö esityskokoonpanosta (vaikka tällainen merkintö olisi osa yhdyssanaa, jos jäljellejäävä sana tai sanat ovat sävellystyypin nimi)
      sävellaji
      järjestys-, opus- ja temaattisen teosluettelon numero
      perus- ja järjestysluvut, elleivät nämä ole erottamaton osa nimekettä. Peruslukua pidetään erottamattomana osana nimekettä, jos lukusanaa seuraa jokin muu sijamuoto kuin nominatiivi
      sävellysajankohta

  Ehdotus muutetuksi ohjeeksi:

  Yksittäiselle musiikkiteokselle merkitään nimeke, josta jätetään pois seuraavat tiedot:

      merkintö esityskokoonpanosta (vaikka tällainen merkintö olisi osa yhdyssanaa, jos jäljellejäävä sana tai sanat ovat sävellystyypin nimi), ellei tämä ole erottamaton osa nimekettä
      ...

  Muutostarvetta selventävä esimerkki:

  Teoksen nimeke on tiedonlähteessä Kaksi laulua pianon säestyksellä. Nykyistä ohjetta noudattamalla teoksen ensisijaiseksi merkittäisiin "Kaksi laulua säestyksellä", koska ohjeen mukaan merkintö esityskokoonpanosta jätetään pois. Ehdotetun muutoksen jälkeen teoksen ensisijaiseksi nimekkeeksi merkittäisiin Kaksi laulua pianon säestyksellä, koska merkinnön esityskokoonpanosta voi katsoa olevan erottamaton osa nimekettä.

  ...

 • Hyväksyttiin muutosehdotus.
 • 4. Seuraavat kokoukset

  Etäkokous tiistaina 15. elokuuta klo 13.00–14.15 etäyhteydellä. Aiheena sanastoasiat, Muusan puheenjohtajuus sekä yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden läpikäynnin jatkosta sopiminen.

  Muusan varsinaisten kokousten järjestämistä jatketaan syyskuusta alkaen pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 13–15. Syyskauden kokoupäivät kokouspäivät ovat:
  5. syyskuuta
  10. lokakuuta
  7. marraskuuta
  5. joulukuuta.

  ...