Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sarja-aineistoa kuvailtaessa merkitään aina kaksi 588-kenttää; sekä kuvailun perusta että viimeisin katsottu numero. Kuvailun perustaan merkitään varhaisin käsillä ollut tarkasteltu numero, kun taas fraasilla "Viimeisin katsottu numero" merkitään viimeisin kuvailijan tarkastelema numero. Kun kuvailu tehdään ensimmäisestä numerosta/ainoasta numerosta, molempiin huomautuskenttiin merkitään samaa numeroa koskeva tieto. Kun seuraavia numeroita tarkastellaan, viimeisintä katsottua numeroa päivitetään.
Esim.
588 ## ‡a Kuvailun perusta: 2017, 1; nimeke kannesta.
588 1# ## ‡a Viimeisin katsottu numero: 2017, 1.

...