Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1) Kysymys: Pääkirjaus lapsille suunnatuissa kuvateoksissa

Voisiko sovellusohjeen RDA-hakutiedot kohdassa avata jotenkin lapsille suunnattujen kuvateosten pääkirjauksen valintaa?

Ainakin Kirjastopalvelulla on käytäntönä valita lapsille suunnatuissa kuvateoksissa päävastuulliseksi tekijäksi kirjoittaja, jos lastenkirja luokitetaan tietokirjaksiteos tulkitaan tietokirjallisuudeksi. Näin siis riippumatta tekijöiden järjestyksestä siitä missä järjestyksessä kirjoittaja ja taiteilija on kerrottu tiedonlähteessä. Itselleni on epäselvää, mihin tämä perustuu. Kuvituksen ja tekstin suhde on lasten tietokirjoissa usein ihan samanlainen kuin lasten kaunokirjallisissa kuvakirjoissa. Kuvitus on siis näissä teoksissa hyvin runsasta ja tekijät tulkittavissa yhteisesti vastuullisiksi (eri rooleissa).

Alla kuvat esimerkkitapauksesta. 978-952-354-359-1 / Melindan tietue 017435031. Kuvissa kansi (nimiösivua ei ole) ja yleiskuvaa kirjan sisällöstä.

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleVASTAUS

Kirjastopalvelun linjana on ollut se, ettei SLM-termiä ”kuvakirjat” käytetä lasten tietokirjallisuudessa. Sisällönkuvailu ja päävastuullisuus ovat Kirjastopalvelun kuvailuissa tässä suhteessa siis toisistaan riippuvaisia. Kysymystä pohdittaessa pyydettiin näkemykset myös Siskulta, SLM-, YSO- ja Kauno-ryhmiltä. Lopputuloksena oli se, ettei kuvakirjat-termin käyttöä voida rajata pelkkään kaunokirjallisuuteen.

Kirjoittajan valitseminen teoksen ensisijaiseksi tekijäksi lasten tietokuvakirjoissa on kuitenkin käytäntönä myös ulkomaisissa tietokannoissa.

Lapsille suunnatuissa kuvakirjoissa päävastuulliseksi tekijäksi valitaan ensimmäisenä oleva tekijä riippumatta siitä, vastaako hän kuvituksesta vai tekstistä. 

Anna muokkaa vielä(warning) esimerkki kuvakirjamaisesta tietokirjasta & kaunokirjastaperustunut aikaisempaan kuvailukäytäntöön. Tälle käytännölle ei ole enää perusteita. RDA-sääntöjen mukaan yhteisvastuullisesti luoduissa teoksissa päätekijäksi on valittava ensimmäisenä mainittu tekijä. Näin siis tehdään riippumatta siitä onko hän kirjoittaja vai taiteilija.

2) Kysymys: Päätekijän valinnassa kirjavuutta 

...