Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jäsenet: Pekka Olsbo (pj), Pekka Uotila (siht.), Eeva Klinga-Hyöty, Tiina Järvinen, Anne Lehto (poissa) ja Johanna Vesterinen

Asiantuntijat: Esa-Pekka Keskitalo, Arto Aniluoto ja Veli-Matti Häkkinen (poissa)

Asialista

1 Kokouksen avaus 

2 Osallistujien toteaminen 

3 Kohan tilannekatsaus ja asiantuntijaryhmän kuulumiset

Esa-Pekka Keskitalo

  • Koha päivitetty KK:ssa ja 3AMKeissa juuri tänä aamuna versioon 23.05, kaikki näyttää olevan OK. Käännöksissä voi olla jotakin pientä. Jos ei ilmene mitään, muut päivitetään viikon päästä. 
  • Tilastointia varten kehitellään kyselyjä

4. Koha-Con työpaja      

Osallistujia: Arto CSC, Esa-Pekka kansalliskirjastosta, (Esa-Pekka hoitaa ulkomaisia nimiä, joihin ollaan yhteydessä), Pekka Olsbo lupautunut puheenjohtajaksi, Pekka U, osallistuu paneeliin.

5 Muut asiat 
Eeva: Miten suhtaudutaan tekoälyn kehittämiseen "kolmannen osapuolen" toimijan työnä. EPK:  Ei estettä, näin on myös toimittu maailmalla. 

6 Seuraava kokous
Loppuvuoden kokousajoista sopiminen
Elokuussa lähikokous 17.8. klo 9-10
Syyskuussa Teams-kokous 4.9. klo 9-10
Lokakuussa Teams-kokous 2.10. klo 9-10
Marraskuussa Teams-kokous 6.11. klo 9-10

Yhteeniittymän kokous 16.12.

Seuraava kokous on 17.8.2023 klo 9.00-10.00 Teams