Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Tarkennus

...

Kaikki ehdotukset eivät tälläkään kertaa johtaneet muutoksiin. Termeille musiikkiala ja musiikkiteollisuus toivottiin määritelmiä, mutta koska vastaavilla pareilla ei muutoinkaan ole YSOssa määritelmiä, ei näiden kannalla oltu nytkään. Tästäkin tehtiin ratkaisu äänestämällä. Toinen termiehdotukseksi jäänyt ehdotus oli, että käsitteestä tunika tulisi määritelmän avulla erottaa historiallinen roomalainen vaate ja nykyaikaiset tunikoiksi kutsutut vaatteet. Aiheesta keskusteltiin laajalti, mutta lopulta katsoimme sekä historiallisten että nykyisten tunikoiden tarkoittavan riittävissä määrin samaa vaatetta, ettei muutos ole välttämätön. Tällainen rajanveto on vaikeaa, mutta pakollinen osa ontologian kehitystyötä.

...