Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Jäsenlistaa päivitetty, Byholm, Jounio

...

Paikka: Zoom

Kutsutut

Ryhmän jäsenet

 • ByholmJounio, Leena Tiina (Luonnonvarakeskus Oulun yliopisto / JukuriOuluREPO)
 • Kallio, Merja (Vaasan yliopisto / Osuva) - puheenjohtaja
 • Kejonen, Eetu (Åbo akademi / Doria)
 • Lehtilä, Tapani (Tampereen yliopisto / Trepo)
 • Liikala, Minna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Julkari)
 • Lindström, Susanna (Suomen Pankki / Kaisu)
 • Maisalmi, Outi (Väylävirasto / Doria)
 • Marjamaa, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Myllyharju, Mari (Valtioneuvoston kanslia / Valto)
 • Niskanen, Anita (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus / Doria)
 • Nokelainen, Ilkka (LUT-yliopisto / LUTPub)
 • Nurmi, Erkki (Taideyliopisto / Taju)
 • Nyqvist Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu /Theseus)
 • Parviainen, Joonas (Maanpuolustuskorkeakoulu / Doria)
 • Pennanen, Mikko (Turun yliopisto / UTUPub)
 • Raja-Hanhela, Toni (Lapin yliopisto / Lauda)
 • Tolonen, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Tuomaala, Tiina (Tilastokeskus / Doria)

...

 • Hahl, Päivi
 • Ilva, Jyrki (saattaa tulla myöhässä!)
 • Kuuskoski, Reeta
 • Lindholm, Erik (Vapaakappalepalvelut)
 • Moubarik, Anis
 • Mujunen Veera (Finna)
 • Niininen, Satu (Kansallisbibliografiapalvelut)
 • Oksman, Miika - Sihteeri
 • Pietarila, Emma
 • Rajakangas, Jukka-Pekka (Vapaakappalepalvelut)
 • Pusa, Tatja (Melinda-palvelut)
 • Vahtola Aija (Vapaakappalepalvelut)
 • Viita, Samu 

...

 1. Kokouksen avaus
  1. Elise Johansson Lukesta mukana kokouksessa
 2. Metadata-asiaa
  1. Julkaisuarkistojen kuvailuverkosto (Julku) aloittanut toimintansa / Reeta Kuuskoski
   1. Päätehtävänä julkaisuarkistojen metadatasuosituksen päivittäminen
   2. Mukana edustajia myös muista kuin Kansalliskirjaston ylläpitämistä julkaisuarkistoista
    1. Verkostolla verkkosivut ja sähköpostilista
   3. Verkoston ensimmäinen kokous pidettiin 21.11.
    1. Ks. muistio
    2. Ryhmän ensimmäinen tehtävä on tietuekohtaisten saavutettavuuskenttien määrittely
     • Todennäköisesti tulossa kaksi kenttää
      • Toisen sisältö valitaan ennalta määritetystä arvojoukosta
      • Toinen on vapaatekstikenttä saavutettavuustietojen yhteenvedolle
     • Menettelytavat? Esim. ajetaanko jokin arvo (ei tietoa saavutettavuudesta?) kaikille aineistoille
  2. Julkaisujen abstraktit ja CC0 / Minna Marjamaa
   1. Esitys 
   2. Opinnäytteiden avoimuuden osalinjauksessa edellytetään metadatan avaamista CC0-lisenssillä
   3. Miten julkaisujen abstraktien kanssa toimitaan?
    1. Voivat olla tekijänoikeuden alaisia, mutta välitetään CC0-metadatan mukana
    2. Tällä hetkellä Theseuksessa ja monessa muussa julkaisuarkistossa sekä metadata että tiivistelmä ovat julkisesti näkyvillä riippumatta siitä onko kyseessä avoin tai käyttörajattu kokoelma
     1. Opiskelijoita velvoitetaan tallentamaan tiivistelmä avoimesti internetiin niin avoimeen ja käyttörajattuun kokoelmaan
     2. Metadata ja tiivistelmä haravoituvat niin Finnaan kuin esim. Coreen myös käyttörajatusta kokoelmasta. 
    3. Miten jatkossa toimitaan?
     1. Pitäisikö käyttörajatun kokoelman töistä poistaa tiivistelmä näkyvistä vapaasti verkossa ja estää sen haravointi eteenpäin?
     2. Onko avoimen kokoelman töissä tiivistelmä lisensoitu samalla lisenssillä kuin työ itsessään?
   4. Abstraktien käyttö tiedon louhinnassa?
   5. Keskustelua:
    1. Miten abstraktit yms. metadata voidaan lisenssimerkitä? Tähän ei ole kansallisesta metadatasuosituksesta apuja saatavilla tällä hetkellä. Pitäisikö tähän saada tukea suosituksesta tulevaisuudessa?
    2. CC0 käytännössä paras yleinen lisenssi metadatalle
    3. Jyrki Ilva: Ei välttämättä sinänsä ongelma, vaikka ei CC0 tiivistelmät näkyvissä verkossa. Ongelmaa voi kuitenkin olla kolmansien osapuolien palveluun tiiviestelmiä siirrettäessä. 
 3. Saavutettavuus
  1. E-kirjan määritelmä / Reeta Kuuskoski
   1. Kaikista e-kirjoista on annettava saavutettavuustiedot kesäkuusta 2025 alkaen myös takautuvasti
    1. Muokkauksia myös saavutettavuusselosteeseen tehtävä, jos E-kirjoja on k.o. julkaisuarkistossa
    2. E-kirjan tietuekohtaiset saavutettavuusominaisuudeet saavutettavuusominaisuudet on kerrottava metadatassa
   2. Millaiset julkaisuarkistoaineistot pitäisi luokitella e-kirjoiksi? Mitkä aineistot eivät ole e-kirjoja?
    1. Avi ja Celia toivoneet määrittelyä ja rajanvertoa meiltärajanvetoa meiltä
    2. Reeta Kuuskoski: Keskustelut, voisiko vain väitöskirjat olla e-kirjoja, muut eivät
    3. Merja Kallio: Vaasassa päätetty, että myös artikkeliväitöskirjat ovat e-kirjoja ja tämän vuoksi e-kirjojen saavutettavuustyö, mm. määrittely- ja rajanvetoasiat olisi hyvä aloittaa pian.
    4. Tapani Lehtilä: Tampereen yliopistossa vastuu saavutettavuudesta on väittelijöillä itsellään
 4. Ajankohtaiset DSpace-asiat
  1. Kansainvälisiä DSpace-uutisia / Jyrki Ilva
   1. Versio 7.6.1 julkaistiin 15.11.
    1. Sisältää runsaasti bugikorjauksia ja parannuksia suorituskykyyn, muttei uusia toiminnallisuuksia
   2. Uusia toiminnallisuuksia seuraavan kerran huhtikuussa 2024 ilmestyvässä versiossa 8.0
    1. Suunnitelmana julkaista uusi DSpace-versio (9.0, 10.0, jne.) aina vuosittain huhtikuussa
  2. DSpace 7 -versiopäivitysten suunnittelu
   1. Tilastokeskuksen julkaisuarkisto tulossa testikäyttöön lähiviikkoina
   2. Muiden päivitysten aikataulu pyritään suunnittelemaan alkuvuoden 2024 aikana
  3. Cloudflaren käyttöönotto / Päivi Hahl
   1. Otettu käyttöön joissakin Kansalliskirjaston palveluissa
   2. Testattiin myös Doriassa
   3. Isojen tiedostojen lataamisessa palveluun vielä selvitettävää
 5. Nykyisen asiantuntijaryhmän toimikausi (2020-2023) päättyy / Jyrki Ilva
  1. Mikä nykymallissa on toiminut, mitä voisi parantaa?
  2. Jatketaanko nykyisellä konseptilla?
  3. Uuden ryhmän jäsenten valinta
 6. Muuta ajankohtaista
  1. OKM:n hallinnonalan konsernirakenteen uudistaminen / Jyrki Ilva
   1. Kansalliskirjasto säilyy Helsingin yliopiston erillislaitoksena
  2. Open Repositories 2024 Göteborgissa 3.-6. kesäkuuta / Jyrki Ilva
   1. Call For Proposals, deadline 15.12.
  3. Vanha palveluosoite (doria-oa at helsinki.fi) poistuu lopullisesti vuodenvaihteessa / Reeta Kuuskoski
   1. Palvelupyynnöt pitää lähettää uuteen osoitteeseen (kk-julkaisuarkistot at helsinki.fi)