Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

2.1. Rinnakkaisnimekkeet

Kokouksessa 2. marraskuuta 2022  tutustuttiin MLA:n ohjeeseen, jossa ohjeistetaan rinnakkaisten tietojen merkitsemisestä kuvailussa: Supplements to Best Practices for Music Cataloging Using RDA and MARC21. Supplement 2: Recording Parallel Data Using ISBD in MARC and Minimally Punctuated MARC. Ryhmä päätyi ratkaisuun, että ohjeen mukaisia rinnakkaisten tietojen merkitsemisen tapoja voitaisiin noudattaa suomalaisessakin kuvailussa.

Muusan kokouksessa 7. joulukuuta 2022 sovittiin, että musiikin sovellusohjeeseen lisätään ainakin MLA:n ohjeiden 3c ja 3d mukaiset esimerkit. Milja on laatnuti esimerkkien luonnokset ja jakanut ne muusalaisten kommentoitavaksi Google Docsissa.

...

2.2. 380-kentän esimerkit

Kumean kokousmuistiosta 16.11.2022:

380-kentän ohjeistus
RDA-sovellusohjeen 380-kentän esimerkkeihin lisätään puuttuvat formaatissa mainitut osakentät $2 ja $0. 
Esim.    380 $a kirja-arvostelu $2 mts/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2187

Muusalle saapunut viesti:

Lisäsin [MARC 21 -sovellusohjeen] 380-kentän esimerkkeihin $2 ja $0 Metatietosanaston termeihin.

Termiä ”sinfonia” ei Metatietosanastosta löydy.

Musiikin RDA-sovellusohjeesta puuttuvat 380-kentän osakentät $2 ja $0.

...

2.3. Kysymys osakohteista

Muusalle saapunut viesti:

Minulla on tässä kuvailtavana yksi Dusty Springfieldin kokoelmalevy, jossa onkin yhdestä kappaleesta ranskankielinen versio eikä levyn kansissa mainittu englanninkielinen. Kansissa on mainittu vain kappaleen englanninkielinen nimi ”Summer is over” eikä mitään mainintaa tuosta ranskankielisestä versiosta ”L'été est fini”.

Pitäisikö/kannattaisiko tästä tehdä huomautus jonnekin levyn kuvailutietoihin, ja jos niin, mihin?

Entä merkitäänkö itse osakohteeseen kappaleen nimi, kuten se tiedonlähteessä on, vai onko siihen mahdollista merkitä johonkin myös tuo kappaleen ranskankielinenkin nimi? Entä mitä laitetaan osakohteen kielikoodiksi 008- ja 041d-kenttään tässä tapauksessa: levyllä kuultava ranskan kieli vai kappaletietojen mukainen englannin kieli?

...

 • Ranskankielisestä nimekkeestä voi tehdä tarvittaessa huomautuksen 500-kenttään (esim. "Ranskankielinen versio tunnetaan myös nimellä L'été est fini.").
 • Päänimekkeeksi merkitään 245-kenttään tiedonlähteessä esiintyvä nimeke. Ekspression auktorisoidun hakutiedon tehtävänä on identifioida kyseinen ekspressio teoksen ranskankieliseksi versioksi. 240-kenttään tulee tällöin $l-osakenttään kielimerkintä ranska. 008-kentän merkkipaikkoihin 35-37 sekä 041-kentän $d-osakenttään merkitään esityskielen koodi fre.
 • 2.4. Sovitusmerkintö 240-kentässä

  Muusan sähköpostilistalla on käyty seuraavaa viestinvaihtoa:

  Alkuperäinen viesti:

  Tuleeko 240$o-kenttään sovittajan nimi sulkuihin vai kauttaviivalla? ”Ennen vanhaan” merkittiin: sovitettu, piano / Melartin.

  Muusan ohjeessa meillä on $o-kentän ohjeistusta tämän verran (niin voisiko lisätä esimerkin sovittajamerkinnöstä?):

  ‡o - Sovitusmerkintö: pieni alkukirjain, edellä puolipiste (ET)
  RDA 6.18 Musiikkiteoksen ekspression muut erottavat ominaispiirteet
  YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan teoksen eri ekspressioita toisistaan

  100 1# Schubert, Franz, ‡d 1797-1828, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058657
  240 10 ‡a Am Tage Aller Seelen, ‡n D343; ‡o sovitettu, piano
  382 01 ‡a piano ‡n 1 ‡s 1 ‡2 seko

  Vastaus:

  Musiikin RDA-sovellusohjeessa on Hakutiedot-sivulla tällainen ohje:

  ”Jos on tarvetta erottaa eri sovitukset samalle kokoonpanolle, merkitään sovittajan sukunimi (tämän edelle tarvittaessa myös etunimi) sovitusmerkinnön jälkeen sulkeisiin.”

  Esimerkki tosiaan puuttuu. Sellainen olisi varmasti aiheellinen.

  Vastaus:

  Hyvä, mietitään esimerkki. Jos samannimisiä, laitetaanko etunimi/etunimen alkukirjan tms. ? Entä jos on sovitusvuosi mainittu, tuleeko sovittajan jälkeen pilkulla erotettuna. Vai erikseen toisiin sulkeisiin? $g-kenttää ei varmaan voi käyttää (liittyy alkuperäisen teoksen tietoihin).

  Vastaus:

  Sovellusohjeessa sanotaan, että sukunimen edelle merkitään tarvittaessa etunimi. Tulkitsen, että tämä tarkoittaa koko etunimeä.

  Sovitusvuoden merkitseminen ekspression hakutietoon on kai tarpeellinen vain, jos sama toimija on tehnyt eri sovituksia samalle esityskokoonpanolle samasta teoksesta. Koska sovitusvuosi erottaa nimenomaan saman sovittajan eri sovitukset, olisi ne minusta paras merkitä samojen sulkeiden sisään. Tällöin elementit erotetaan toisistaan välimerkkiyhdistelmällä tyhjä väli, kaksoispiste, tyhjä väli (esim. $o sovitettu, piano (Aho : 1990)).

  Toinen vaihtoehto olisi merkitä sovitusvuosi ekspression ajankohtana $f-osakenttään, jonka edelle tulisi piste (esim. $o sovitettu, piano (Aho). $f 1990). Tämä ei minusta olisi kuitenkaan yhtä havainnollinen tapa. Kuvailtavana olevan ekspression ajankohtahan voi olla jokin muukin kuin sovitusvuosi (kuten esitysvuosi).

  ...

 • Lisätään Musiikin RDA-sovellusohjeeseen esimerkki, jossa on kaksi eri sovittajaa samasta teoksesta (esimerkiksi Musorgskin Kartinki s vystavki).
 • 2.5. 300-kenttä

  Muusalle saapunut viesti:

  300-kentässä on ohjeistus:

  Jos aineisto koostuu partituurista ja erillisistä stemmoista, merkitään partituurit ja stemmat omiin 300-kenttiinsä.

  300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua)
  300 ## ‡a 3 stemmaa (4, 2, 2 sivua)

  Kuinka tätä tulkitaan, jos (varsinainen nide) onkin soolonuotti ja liitteenä on pianosäestys (partituuri). Käytetäänkö yhtä vai kahta 300-kenttää?

  Näinkö:

  300$a 1 soolonuotti (19 sivua) ;$c31 cm +$e 1 partituuri (32 sivua)

  Vai näin:

  300 $a 1 soolonuotti …

  300 $a 1 partituuri

  Ja määräytyykö kenttien järjestys ”varsinaisen” niteen (kansissa oleva, jossa julkaisutiedot ym) perusteella?

  Voidaanko kenttään 008 laittaa merkkipaikkaan 20 arvo ”a” ja merkkipaikkaan 21 arvo ”e”. Vaikka ”varsinainen nide ” onkin soolopartituuri, joka sisältää viulun ja valinnaisen toisen viulun osuudet (ei allekkain, eli ei partituuri).

  Esimerkki löytyy Melindasta: id 018713727

  ...

 • Kyseisen julkaisun ensimmäinen nide sisältää kaksi viulustemmaa, joten kyse ei ole soolonuotista. Erilliset niteet merkitään omiin 300-kenttiinsä. Kuvailuohjeet eivät ota kantaa aineiston osien merkitsemisen järjestykseen 300-kentissä, mutta luontevinta on merkitä ne aineistokokonaisuudesta ilmenevässä järjestyksessä. Korjaus: RDA Toolkitin kohdassa 3.4.3.2 sanotaan, että "jos manifestaatio käsittää useampia yksikkötyyppejä, merkitään kunkin tyypin määrä siinä järjestyksessä kuin on lueteltu kohdassa 7.20.1.3".
 • 300 $a 1 partituuri (32 sivua)
  300 $a 2 stemmaa (19 sivua) ; $c 31 cm

  2.6. Kysymys nuotista

  ...

  • Partituuri tarkoittaa nuottiaineistoa, joka sisältää esityskokoonpanon kaikkien stemmojen sisällön (ellei kyse ole soolonuotista). Stemma puolestaan sisältää nuotit yhdelle tai useammalle, mutta ei kaikille esittäjille. Koska kysymyksessä mainittujen aineistojen toinen nide kattaa vain osan teoksen esityskokoonpanosta, kyseessä on stemma. Esimerkeistä siis toisessa (viuluduo) 300-kentät on merkitty oikein.

  ...

  3. Seuraavat kokoukset

  Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden päivittäminen keskiviikkona 12. huhtikuuta klo 14.30–15.30 etäyhteydellä

  ...