Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seuraava kokous on 15.9. klo 13 - 14:30. Kalenterikutsut on lähetetty kutsuttaville, zoom-linkki on kutsussa.