Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Katariina Hanhisalo, Xamk
 • Hannamari Heiniluoma, JYU
 • Veli-Matti Häkkinen, JYU, puheenjohtaja
 • Sirpa Janhonen, Varastokirjasto
 • Minna Kivinen, HAMK
 • Johanna Miettunen, Haaga-Helia / 3AM 
 • Christian Nelson, Tritonia
 • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
 • Andrii Vashchuk, Kansalliskirjasto
 • Anneli Österman (Koha-Suomi)


1 Kokouskäytännöt, asialistat / Esa-Pekka

 • Miten vältetään samojen asioiden käsittely → asiantuntijaryhmä keskittyy suppeaan määrään työkohteita kerrallaan?
 • Pääkäyttäjiin kuuluvat päivittäisen työn haasteet, vinkkaukset yms. Samoin työn alla olevien bugien päivitykset yms. 
 • Asiantuntijaryhmä keskittyy valikoituihin suurempiin asiakokonaisuuksiin ja Kohan tulevaisuuden suunnitteluun. 
  • Mitkä ovat näitä suurempia kokonaisuuksia?
   1. Työjonojen hallinnan ja priorisoinnin kehittäminen. 
   2. Hankinta, EDItX? Hankinta laajemmin? (Odottaa kilpailutusta)
   3. ERM 
   4. Tilastot

2 Tilastot / Esa-Pekka

 • Taustaa: 
  • KITT ajetaan lopullisesti alas (kun Tietoarkisto julkaisee sinne lähetetyt tietoaineistot)
  • Voisiko skriptistä luopua? Saako tarvittavat tilastotiedot muilla keinoin riittävän helposti?
  • Mitkä ovat tarvittavat tilastotiedot? Pitääkö olla yhteisiä/yhteismitallisia? Miten koordinoidaan?
  • Ari laskee edelleen kustannustenjaon pohjana olevat tilastot
  • Ari on laskenut Sanaston tilastot, miten jatkossa?
 • Useimpien tarvitsemat asiat voisi olla saatavissa SQL-kyselyillä. 
  • Hankalaa tulkita dataa kiinteämittaisista kentistä. 
  • Voisi tehdä kyselyitä myös keskiteytysti, mutta itsekin voisi tehdä. 
  • Toimivuus päivityksien kohdalla pitää muistaa tarkistaa
  • Toiveena omaan Kohaan tarpeen mukaan ajettavia kyselyitä.
   • Esim. VARK: Kartunta aineistotyypeittäin, tietueiden kartunta eri lähteistä, asiakkaita per tilastoryhmä, moniko aktiivinen, lainausluvut sektoreittain. 
  • KITT vanhentunut ja levähtänyt. 
  • "Yhteistilastoluonnos kommenteille" tullut AMKeille.
  • Tilanne valtakunnallisen / sektorikohtaisen koordinoinnin suhteen hyvin epäselvä. 
  • Koha-Suomi: Tilastolisäosa toteutuksessa. Kyselyitä jaetaan. Yleisillä myös OKM-tilastot. 
 • Eteneminen:
  • Lähdetään toteuttamaan kyselyitä, jotka saa Kohasta ja jotka tarvitaan ym. luonnoksen tietojen keruuseen.
  • Esa-Pekka perustaa työalueen. KK osallistuu ja kirjastoista osaavat/kiinnostuneet/ehtivät. 

3 Koha-ERM

 • Jyväskylä will be testing the connection between Koha-ERM and Ebsco's EDS service. Jyväskylä will have a 3-month paid test of the EDS service starting from the beginning of April. The aim is also to investigate the connection to Finna.
  • First on test servers.
  • Needs to be consulted with Finna office.
  • MPKK jo EDS-asiakas, mutta ei käytä holdingseja SFX:stä. 
  • Interesting to see differences in scopes of different knowledge bases.

4 Tehtävienhallinnan kehittäminen

 • Kansalliskirjastossa valmennetaan ketteriin menetelmiin, Tämän osana ajateltu tehtäväksi Jiran uudelleenjärjestely.
 • Jiran siivoukseen tarvitaan jossakin vaiheessa talkoita/vapaaehtoisia
 • KK:n päämääräänä läpinäkyvä yhtenäinen priorisointi: asiakkaiden taskit, Kohan back-officen ja ylläpidon taskit, KKhon, Finnaan, Melindaan liittyvät taskit jne.
 • Jira pääosassa. Slack hyvä jutteluun, huono tietpoen hallintaan. 
 • PDCA alkaa tänään, EPK kertoo jatkosta. 

5 Kohan ISO ILL -tuki

 • FYI: KK keskustelee Hypernovan kanssa asian edistämisestä

6 Muut asiat

 • Versiopäivitysten aiheuttamasta työmäärästä puhuttiin. Edellinen kierros oli verraten ongelmallinen
 • KohaCon:
  • hankintarajapinta-asiat

7 Next meeting 

 • 18.4.2023 klo 13.00
 • Anneli from Koha-Suomi will be invited, too.

...