Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siirrymme kansalliskirjaston julkaisuarkistopalveluissa käyttämään asiakasviestinnässämme tikettijärjestelmää. Sen tähden palvelupostimme osoite muuttuu.

Uusi osoite on kk-julkaisuarkistot@helsinkijulkaisuarkistot (at) helsinki.fi. Vanha Doria-postin osoite toimii alkuvaiheessa rinnalla, mutta tarkoitus on, että viestintä siirtyy uuteen osoitteeseen.

...