Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuvailijan kannalta on hyvä muistaa, että tietomallin tekniset yksityiskohdat eivät tule näkymään kuvailijan käyttöliittymässä vaan kuvailijan työtä ohjaavat edelleen kuvailuohjeet.

Lisätietoja tietomallista antaa projektipäällikkö Matias Frosterus ([email protected]).