Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Julkaistiin viikolla 16/2024. Tämä versio sisältää karttoihin ja kokoelmiin liittyvät ominaisuudet, jotka on jaoteltu teoksen ja ekspression alaluokkiin RDA-kuvailusääntöjen mukaisesti. Olemme lisänneet mappauksia Metatietosanastossa oleviin arvosanastoihin käyttämällä bffi-meta:relatedValueVocabulary -annotaatiota. Tässä versiossa mappaukset BIBFRAME-tietomalliin on määritelty uudelleen ja suhde on pyritty merkitsemään kaikille resursseille. Jos suhde ei ole ekvivalentti, olemme käyttäneet bffi-meta: ontologian suhdemerkintöjä. Tietomallin versioiden väliset muutokset on merkitty näkyviin ja tietomallista poistetut resurssit on listattu sivun lopussa.

v0.6.0

Julkaistiin viikolla 25/2024. Tähän versioon lisättiin mukaan hallinnolliseen metatietoon (bffi:AdminMetadata) liittyvät luokat ja ominaisuudet, luokituksien käsittelyyn liittyvät luokat ja ominaisuudet sekä joitakin yksittäisiä muita ominaisuuksia (bffi:credits, bffi:dimension, bffi:layout). Nimekkeen lähteen käsittelyä varten lisättiin luokka ja ominaisuus. Konversioita varten lisättiin bffi:marcKey ominaisuus alkuperäisen MARC-kentän tietojen säilyttämistä varten.