Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Aloitettiin käymään läpi hankalia kohtia ohjeluonnoksesta, jota pienryhmä (Anssi, Ilona, Jerry) on valmistellut.
 • Ohjeluonnoksessa on käytetty sanaa "hallintoalue" hiukan liikaa, monessa tapauksessa kyseessä on "julkishallinnollinen yhteisö" tms. (government). Pitää vielä tutkia termien hallintoalue, julkishallinnollinen yhteisö ja soveltava lainkäyttöalue käyttöä ohjeessa. 
  Uudessa RDAssa termien käännökset:
  government  -> julkishallinnollinen yhteisö 
  jurisdiction -> hallintoalue
  jurisdiction governed -> soveltava lainkäyttöalue
  Lisäksi category of government -> julkishallinnollisen yhteisön kategoriat on liian väljä. Julkishallinto olisi vähän parempi. Tämä vastaa nykyisen Metatietosanaston termiä hallintoalueen tyyppi.

 • Pienryhmä jatkaa ohjeen käsittelyä, mutta muidenkin kommentit ohjeeseen ovat tervetulleita. Yhdessä ohjeen läpikäyntiä jatketaan ensi kokouksesskokouksessa.
   

3. Jatkokeskustelua termistä "pyhä" (ei ehditty käsitellä)

...

 • Jatkettiin ohjeluonnoksen läpikäyntiä, jota pienryhmä (Anssi, Ilona, Jerry) on valmistellut. Ohjeeseen tehtiin muutamia tarkennuksia ja todettiin, että se on nyt valmis vietäväksi RDA:n Toolkitiin seuraavan päivityksen yhteydessä. 
 • Jos ohje vaatii korjauksia tai tarkennuksia, niin niitä voidaan lisätä päivitysten yhteydessä.Pienryhmä jatkaa ohjeen käsittelyä, mutta muidenkin kommentit ohjeeseen ovat tervetulleita. Yhdessä ohjeen läpikäyntiä jatketaan ensi kokouksess.

3. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 14.3.2023 klo 13-14.30.

...