Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

RDA-työt: 

...

 • Kuvailuentiteettien rajat:

...

 • Kommentoidaan MARC 21 -pohjaisten RDA-ohjeistusten integrointia: OK
 • Tarpeen kartoitus uudistuneeseen RDA Toolkitiin sisällytettävistä ohjeistuksista: OKUSAn päästä suositellaan kaikille näkyvien  ohjeiden tekemistä vain kansallisella tasolla RDA Toolkitiin. Yksittäisten organisaatioiden mahdolliset ohjeet voi tallentaa profiilikohtaisesti omina dokumentteina.2024
  • Julkaisu RDA Toolkitissä odottaa Finto-palvelussa olevan Kanto-sanaston (Asterin-nimiauktoriteettien) kaksikielistämistä (jotta YSOn kaksikieliset termit voidaan siirtää Kantoon)
  • Julkaistaan toolkitin osiossa Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet

Kansainvälisten kuvailun periaatteiden (ICP) uudistaminen ja MulDiCat-sanaston päivittäminen:

 • Kommentoidaan ICP:n uutta versiota: 2023
 • Suomennetaan ICP-teksti: 2023/syksy
 • Tarkastetaan MulDiCat-sanaston suomenkieliset termit ja lisätään suomennettuja termejä sanastoon: 2023/toukokuu
  • Odotetaan review-prosessia, hyväksyntää Advisory Committee of Standardsilta, julkaisua verkkosivulla ja käännösprosessin sopimista
  • Nykyinen 40 termin sanasto korvataan uudella termilistalla, jossa yli 200 termiä
  • huomioitava Informaatiopalvelualan sanastostandardiin (ISO 5127:2017) tehdyt suomennokset
  • Kommentointipyyntö kuvailun kansallisilta asiantuntijaryhmiltä ja Sanastokeskus TSK:lta

IFLAn papereiden/teemojen kommentointi/ käsittely 2022- 2023:

 • Competencies of metadata librarians: 2023Entity management and identification: 2023Wikidata/wikibase-yhteistyö: 2023/helmikuu

Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 

 • Pyydetään esittely tai tilannekatsaus (Juha Hakala) kuvailuun vaikuttavista ISO tms. -standardeista: 2023/huhtikuu
 • Kommentoidaan Kirjastosektorin semanttista standardisalkkua (tekeillä Kansalliskirjastossa): 2023/huhtikuu

Kuvailun rakennemuutoksen ja tuotantorakenteiden kehittyminen: tilannekatsaukset

 • Melindan alustan vaihtamisen (2022-2024) seuranta: 2023/tammikuusyksy
 • Linkitetyn kirjastodatan projektin (2022-2024) seuranta: 2023/syksy
 • Erilaisten kuvailun tuotantoympäristöjen ja kuvailutyökalujen seuranta (esim. wikibase): 2023Osallistuminen kuvailun asiantuntijaryhmien suunnitteluun funktionaalisen kuvailun (teosten ja ekspression luonnin) edistämiseksi jo MARC 21 -formaatin aikana: 2023/syksy
 • Seurataan ryhmän Teos MARC 21 -formaatissa toimintaa (odotetaan ohjeistusta): 2023/syksy
 • KAVIn radio- ja tv-ohjelmien hallintajärjestelmän ja tietomallin uusiminen sekä tietomallin suhde RDA: 2023/toukokuu
 • Yleisten kirjastojen neuvoston asettaman metatietoryhmän projektin tavoitteet ja tulokset: 2023/joulukuu
 • Selvitys verkkokirjakauppojen valmiin metatiedon saamisesta 3AMK-kirjastojen (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia) kohajärjestelmiin (Aleph mukaan lukien): 2023Yhteys Jyväskylän yliopiston kirjastoon / Avoimen tiedon keskukseen/huhtikuu

Eri tietomallien yhteentoimivuuden tukeminen: 

...

 • BIBFRAME 2.02:aan tutustuminen: 2023Pyritään edistämään kaikenkattavien mappausten muodostamista eri formaattien ja tietomallien välillä, esim. VMF-ontologian avulla: 2024
 • https://vmt.ariadne.d4science.org/vmt/vmt-app.html
 • https://zenodo.org/record/4420116#.YgOe4d9yiMr/syksy
 • Tutkimusaineistopakettien kuvailu Kansalliskirjastossa ja muualla: 2023/kesäkuu
  • alustus Kansalliskirjaston Tutkimuskirjaston asiantuntijalta: odotetaan, mitä aineistoa aineistopaketteihin halutaan sisällyttää
  • tarvitaanko kokoelmien kuvailuun oma RDA-kuvailutaso?
  • seurataan, mitä AVOTT-verkoston metatietoryhmässä tehdään: 2023/maaliskuu

Automaattisesti tuotetun kuvaileva (bibliografisen) metatieto:

 • Tutustutaan Siskun raporttiin automaattisesta sisällönkuvailusta ja Finto AI:sta: OK
 • Muodostetaan käsitys ja laaditaan suositus automaattisen kuvailun laadusta (minimitaso): 20222023/tammikuuhelmikuu
 • Jyväskylän yliopiston kokeilut tutkimusdatan metatiedon automaattisesta täydentämisestä takautuvasti: 2023/huhtikuu

Metatietosanaston kehittäminen:

 • Pyydetään Matti Pitkälä vierailulleKommentoidaan uuden RDA:n ihmisystävällisiä suhdetermejä : 2023
  • Kansalliskirjaston sisällä muodostetaan keväällä 2022 ehdotus Metatietosanaston pidemmänajan kehittämissuunnitelmasta
  • Käsitellään asiaa kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa
  Miten tukea /huhtikuu
 • Kommentoidaan uuden RDA:n suhdetermien ihmisystävällisyyttäuusia kansallisia termejä: 2023/huhtikuutoukokuu

Eri verkostoissa tehtävien yleisten kuvailulinjausten yhteentoimivuudesta huolehtiminen kuvailustandardinäkökulmasta

...