Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Omia Finna-näkymiä käyttävien organisaatioiden on kuitenkin tärkeää huomioida, että erilaisten, kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden käyttö on kuitenkin mahdollista omissa Finna-näkymissä. Sen vuoksi kunkin Finna-näkymän ylläpitäjän vastuulla on huolehtia oman organisaationsa tietosuojasta. Näkymien ylläpitäjien tulee siis varmistaa, etteivät räätälöityihin Finna-näkymiin lisätyt upokkeet, kuten chat-palvelu, yhdistä huomaamatta esim. Googlen palvelimiin. 
 

Jos jokin Finna-näkymän lisäpalvelu vaikuttaa käyttäjän tietosuojaan, on myös tietosuojasivu päivitettävä tältä osin.

Finna.fi käyttää analytiikan seurantaan Matomoa

...