Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aloitettiin käymään läpi Armas Järnefeltin teosten yhtenäistettyjä nimekkeitä. Päästiin taulukon riville 71 (Luvattu maa) asti.