Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display

45. etäkokous 30.10.2023 klo 14.30–15.

...

34

Mukana: Ilkka Haataja , puheenjohtaja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen, puheenjohtaja (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Milja Vanhanen (Yle Arkisto)
Poissa: Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Milja Vanhanen (Yle Arkisto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa:

Aiheena Muusan käsittelyä vaativat YSO-, SLM- ja SEKO-termiehdotukset.

Sovittiin seuraavan sanastokokouksen ajankohdaksi 14. joulukuuta 2023 klo 13–14 (etäyhteydellä).


...

44. etäkokous 22.9.2023 klo 10–11

...