Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display

43. etäkokous 19.9.2023 klo 13–14

Mukana:

Kokouksen tarkoitus on miettiä, miten yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluettelot saataisiin konvertoitua MARC 21:n auktoriteettiformaatin muotoon. Ilkka on luvannut tehdä alustavaa hahmotelmaa.

...

42. etäkokous 15.8.2023 klo 13.01–14.18

...