Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koska YSOn sisältö on lähtöisin suomalaisesta kontekstista ja kuvaa suomalaisia olosuhteita, ja sen on tarkoitus palvella suomalaisia ja suomenruotsalaisia käyttäjiä, pitää YSOn ruotsinkielisessä versiossa huomioida suomenruotsin erikoispiirteitä. Termejä valitessa pysytään hyvässä ja vakiintuneessa ruotsissa, mutta on tapauksia joissa tämä tarkoittaa suomenruotsalaisessa kontekstissa eri ratkaisua kuin ruotsinruotsissa. Yleisiä ja hyväksyttyjä suomenruotsalaisia muotoja tai finlandismeja lisätään pääsääntöisesti joko hyväksyttyinä päätermeinä tai korvattuina ohjaustermeinä. Silloin kun on perusteltua valita tällainen muoto päätermiksi, voidaan myös lisätä mahdollinen vastaava ruotsinruotsin sanamuoto ohjaustermiksi, ja samoin lisätään tietysti myös mahdollisia suomenruotsalaisia muotoja ohjaustermeiksi silloin, silloin kun päätermiksi on valittu vakioruotsinkielinen termi.

...